-U zavisnosti od lokacije i tipa gradjevine,oluk visi ispod donjeg dela krova ili je pricvrscen u dnu kosine krovnog pokrivaca.

-Viseci oluk drze kuke fiksirane na okapnice rogove i drugo,sa odgovarajucim rasponom kuka kako bi izdrzao sva izlozena opterecenja. 
-Sistem za odvod kisnice mora biti propocionalan povrsini krova i imati dimenzije odredjene prema regionalnoj klimi.Precnik 
odvodni cevi smanjuje se ukoliko ih je vise tada su i diskretnije.